Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
certyfikaty

Kurs jest certyfikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Uczestnicy zajęć, którzy pomyślnie ukończą Kurs, otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie wysokich kwalifikacji w zakresie wiedzy nt. Giełdy Papierów Wartościowych i rynku kapitałowego.

Bardzo bogaty program Kursu, jak również grono instytucji zaangażowanych w organizację projektu gwarantują uczestnikom kursu wysoką wartość certyfikatu.


Certyfikaty z wyróżnieniem I edycji Kursu

Osoby, których aktywność w czasie zajęć online była wyróżniająca a test i obronę pracy zaliczeniowej Komisja oceniła najwyżej, otrzymały certyfikat z wyróżnieniem. 10 wyróżnionych osób w I edycji Kursu to:

 1. Jolanta Czuba
 2. Norbert Duczkowski
 3. Karol Królik
 4. Piotr Kur
 5. Bożena Mateja
 6. Ewa Nowak
 7. Michał Siek
 8. Sylwia Stelmach
 9. Kamila Wereszczyńska
 10. Zuzanna Zielińska

[Zobacz przykładowy certyfikat]


Certyfikaty z wyróżnieniem II i III edycji Kursu

Osoby, których aktywność w czasie zajęć online była wyróżniająca a test i obronę pracy zaliczeniowej Komisja oceniła najwyżej, otrzymały certyfikat z wyróżnieniem. 19 wyróżnionych osób w II i III edycji Kursu to:

 1. Małgorzata Biernacka
 2. Ewa Domańska
 3. Łukasz Godzina
 4. Małgorzata Grzanka
 5. Agata Jasińska
 6. Bartłomiej Karaban
 7. Sebastian Kubski
 8. Michał Młodawski
 9. Jagoda Mytych
 10. Andrzej Pierchała
 11. Agnieszka Płócienniczak
 12. Beata Podsiadłowicz
 13. Bożena Romańska
 14. Elżbieta Roszko-Grzegorek
 15. Krzysztof Smugała
 16. Maria Sordyl
 17. Ewa Terlecka
 18. Izabella Zawisza
 19. Przemysław Ziółkowski


Certyfikaty z wyróżnieniem IV edycji Kursu

Osoby, których aktywność w czasie zajęć online była wyróżniająca a test i obronę pracy zaliczeniowej Komisja oceniła najwyżej, otrzymały certyfikat z wyróżnieniem. 4 wyróżnione osoby w IV edycji Kursu to:

 1. Piotr Frączek
 2. Adam Jeż
 3. Bożenna Stanisławska
 4. Jakub Wojciechowski


Certyfikaty z wyróżnieniem V edycji Kursu

Dziewięć wyróżnionych osób w V edycji Kursu to:

 1. Grażyna Drożdzowska
 2. Anna Janczewska
 3. Marcin Koralewski
 4. Beata Koziej-Kawka
 5. Konrad Matusiak
 6. Monika Nowicka
 7. Beata Stein
 8. Robert Witczak

Zapoznaj się z informacjami na temat trybu zaliczania Kursu

Podstawą pozytywnej oceny, a tym samym uzyskania certyfikatu jest aktywność kursantów w czasie zajęć, zaliczenie końcowego testu online oraz pozytywny odbiór pracy zaliczeniowej przez prowadzących. Osoby chcące uzyskać certyfikat z wyróżnieniem zaproszone zostaną do obrony przygotowanej pracy zaliczeniowej (dyplomowej) przed Komisją.

Aktywność w wirtualnych zajęciach przejawia się udziałem w merytorycznych dyskusjach na forum, realizacją prac grupowych i zadań związanych z omawianą tematyką.

Formą pracy zaliczeniowej może być:

 • scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" lub przedmiotu "Ekonomia w praktyce"
 • scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu, na zajęciach szkolnych w ramach innych przedmiotów,
 • scenariusz zastosowania nabytej wiedzy w zajęciach pozalekcyjnych i formach pozaszkolnych (koła zainteresowań, stowarzyszenia itp.).

Dowiedz się więcej o [zasadach Kursu] oraz [egzaminach i obronie prac w I, II i III edycji kursu].