Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
egzamin_1_2_3

Egzaminy i obrony prac w I, II i III edycji

W dniach 13-16 grudnia 2007 r. przeprowadzono egzaminy kończące I edycję Kursu. Egzaminy w II i III edycji odbyły się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2008 r. IV edycję zakończył egzamin, który odbył się 29 lipca. Egzamin kończący V edycję został przeprowadzony 13 stycznia 2011 r.
Egzamin składał się z testu a następnie obrony, przed Komisją, przygotowanej wcześniej pracy. Praca zaliczeniowa przybierała jedną z poniższych form:

  1. Praca merytoryczna wykraczająca poza treści dydaktyczne Kursu,
  2. Scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości",
  3. Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu innego niż "Podstawy przedsiębiorczości",
  4. Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy w zajęciach pozalekcyjnych i formach pozaszkolnych (koła zainteresowań, stowarzyszenia itp.).

Do egzaminu, a więc po wytężonej pracy w czasie ponad 3 miesięcy zajęć online, przystąpiło w I edycji 60 osób, w II i III edycji 74 osoby w IV edycji 11 osób zaś w V edycji 26 osób.. Warto podkreślić, iż 10 osób w I edycji, 19 osób w II i III 4 osoby w IV edycji oraz 9 osób w V edycji otrzymały certyfikat z wyróżnieniem - Lidera edukacji w zakresie rynku kapitałowego.[Zobacz zdjęcia z przykładowego egzaminu i obron I edycji]

[Zobacz zdjęcia z przykładowego egzaminu i obron II i III edycji]

[zobacz zdjęcia z egzaminu i obron w V edycji]