Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
egzamin_2_3

Egzaminy i obrony prac w II i III edycji


W dniach 29 maja - 1 czerwca 2008 r. przeprowadzono egzaminy kończące II i III edycję Kursu. Egzamin składał się z testu wiedzy a następnie obrony, przed Komisją, przygotowanej wcześniej pracy. Praca zaliczeniowa przybierała jedną z poniższych form:

  1. Praca merytoryczna wykraczająca poza treści dydaktyczne Kursu,
  2. Scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości",
  3. Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu innego niż "Podstawy przedsiębiorczości",
  4. Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy w zajęciach pozalekcyjnych i formach pozaszkolnych (koła zainteresowań, stowarzyszenia itp.).

Do egzaminu, a więc po wytężonej pracy w czasie ponad 3 miesięcy zajęć online, przystąpiły 74 osoby. Warto podkreślić, iż 19 osób otrzyma certyfikat z wyróżnieniem - Lidera edukacji w zakresie rynku kapitałowego.


[Zobacz zdjęcia z przykładowego egzaminu i obron]