Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
rejestracja


Zapraszamy do udziału w VI edycji kursu e-elarningowego "Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy". Jest on skierowany do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Udział w kursie jest nieodpłatny. Zajęcia online rozpoczną się 1 października. Serdecznie zapraszamy.


Uwaga! W przypadku braku przekonania, iż forma e-learningowa kursu jest odpowiednia dla Pana/Pani, zachęcamy do wypełnienia krótkiego testu predyspozycji do uczenia się online.


Formularz zgłoszeniowy


Imię:
Nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
Adres e-mail:
Nauczyciel/student:
Nauczyciel
Student
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Nauczyciel przedmiotu:
Ukończona uczelnia:
Ukończony kierunek studiów:
Dotychczasowe doświadczenie z tematyką Kursu:
Prognozowany sposób wykorzystania nabytej wiedzy:
O kursie dowiedziałam/łem się z:

Akceptuję Zasady Kursu.