Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
wyroznione_prace

Wyróżnione prace


W ramach zaliczenia Kursu e-learningowego "Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy" uczestnicy zajęć przygotowywali i bronili przed Komisją pracę dyplomową. Do obrony pracy dopuszczani są kursanci, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu zaliczeniowego. Formami prac zaliczeniowych w I, II, III , IV i V edycji były:

 • praca merytoryczna wykraczająca poza treści dydaktyczne Kursu (struktura pracy: wstęp, analiza/przedstawienie poruszonego tematu, wnioski/podsumowanie oraz bibliografia),
 • scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości",
 • scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu innego niż "Podstawy przedsiębiorczości",
 • scenariusz zastosowania nabytej wiedzy w zajęciach pozalekcyjnych i formach pozaszkolnych (koła zainteresowań, stowarzyszenia itp.).

Poniżej zamieszczono prace zaliczeniowe, które Komisja egzaminacyjna oceniła najwyżej podczas realizacji trzech pierwszych edycji naszego Kursu.

I edycja Kursu

 1. Praca merytoryczna: Instrumenty pochodne a ryzyko dla inwestora, Jolanta Czuba
 2. Praca merytoryczna: Statystyczna analiza indeksu WIG20, Norbert Duczkowski
 3. Scenariusz lekcji: Oszczędzanie, inwestycja i konsumpcja - jest czas na wszystko, Karol Królik
 4. Scenariusz lekcji: Trzy ważne pytania dla potencjalnego inwestora giełdowego, Piotr Kur
 5. Scenariusz lekcji: Jak bank centralny wpływa na banki komercyjne?, Bożena Mateja
 6. Scenariusz lekcji: Giełda jest dynamiczna, Ewa Nowak
 7. Scenariusz lekcji: Wykorzystanie ITC w planowaniu inwestycji finansowych, Michał Siek
 8. Scenariusz lekcji: Czy warto inwestować?, Sylwia Stelmach
 9. Praca merytoryczna: Pieniądz i instytucje finansowe, Kamila Wereszczyńska
 10. Scenariusz lekcji: Inwestuję z głową, Zuzanna Zielińska

II i III edycja Kursu

 1. Scenariusz lekcji: Inwestujemy w obligacje, Małgorzata Biernacka
 2. Scenariusz lekcji: Pieniądz oraz instytucje finansowe w starożytnym Rzymie i w czasach współczesnych, Ewa Domańska
 3. Scenariusz lekcji: Paradoks skąpej wdowy. O procencie składanym ogólnie, Łukasz Godzina
 4. Scenariusz lekcji: ABC inwestowania na giełdzie czyli co warto wiedzieć na początek swojej przygody z giełdą, Małgorzata Grzanka
 5. Scenariusz lekcji: Pieniądz i banki - bank centralny, banki komercyjne, poza bankowe usługi finansowe, Agata Jasińska
 6. Praca merytoryczna: Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, Bartłomiej Karaban
 7. Scenariusz lekcji: Giełda i jej rodzaje, Sebastian Kubski
 8. Scenariusz lekcji: Konto bankowe przepustką do świata finansów, Michał Młodawski
 9. Scenariusz lekcji: Od bańki spekulacyjnej do krachu...jak giełda wpływa na historię, a historia na giełdę, Jagoda Mytych
 10. Scenariusz lekcji: Myślę, więc inwestuję. Jakie są zalety i wady giełdowych instrumentów finansowych?, Andrzej Pierchała
 11. Scenariusz lekcji: Zastosowanie statystyki do analizy technicznej notowań giełdowych, Agnieszka Płócienniczak
 12. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych: Giełda w gospodarce rynkowej, Beata Podsiadłowicz
 13. Scenariusz lekcji: Co zrobić z nadwyżką pieniędzy?, Bożena Romańska
 14. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych: Financial analysis, Elżbieta Roszko-Grzegorek
 15. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych: Nadużycia na rynku kapitałowym, Krzysztof Smugała
 16. Scenariusz lekcji: Krótka sprzedaż, Maria Sordyl
 17. Scenariusz lekcji: Matematyka na usługach rynku finansowego, Ewa Terlecka
 18. Scenariusz lekcji: Oszczędzać czy inwestować - oto jest pytanie, Izabella Zawisza
 19. Scenariusz lekcji: Euro - waluta wspólnej Europy, Przemysław Ziółkowski

IV edycja Kursu

 1. Praca merytoryczna: Cykle koniunkturalne na giełdzie papierów wartościowych, Piotr Frączek
 2. Praca merytoryczna: Odpowiedzialność prawna uczestników rynku kapitałowego na przykładzie manipulacji giełdowych, Adam Jeż
 3. Scenariusz lekcji: Spirala zadłużeń gospodarstw domowych. Czyli mądry Polak po szkodzie, Bożenna Stanisławska
 4. Praca merytoryczna: Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy, Jakub Wojciechowski

V edycja Kursu

 1. Scenariusz lekcji: Dochody z kapitału, Grażyna Drożdzowska
 2. Scenariusz lekcji: Jak podejmować decyzje inwestycyjne?, Anna Janczewska
 3. Scenariusz lekcji: Własność a życie w społeczeństwie, Marcin Koralewski
 4. Scenariusz lekcji: Scenariusz lekcji z rachunkowości, Beata Koziej-Kawka
 5. Scenariusz lekcji: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW, Konrad Matusiak
 6. Scenariusz lekcji: Dlaczego akcje idą w górę? - czyli o czynnikach kształtujących popyt na akcję, Monika Nowicka
 7. Scenariusz lekcji: Gra giełdowa - scenariusz zajęć dodatkowych, Beata Stein
 8. Praca merytoryczna: Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, Robert Witczak