Zamknij
Zamknij
kapital.edu.plBaner
kapital.edu.pl
Projekt dofinansowany
Patronat
NBP
KDPW
GPW
o_projekcie

Kurs realizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, pod patronatem Giełdy Papierów Wartoœściowych w Warszawie oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartoœściowych. Projekt dofinansowany ze œśrodków Narodowego Banku Polskiego.


Cel kursu


Celem kursu jest kształcenie lokalnych liderów dysponujących wiedzą z zakresu rynku kapitałowego, jak również propagowanie problematyki giełdowej i finansowej wśród młodzieży szkolnej. Jest nim także praktyczne przygotowanie uczestników kursu, m.in. poprzez tworzenie scenariuszy zajęć, do korzystania z efektywnych i interesujących dla uczniów metod nauczania w dziedzinie finansów.


Uczestnicy


Kurs skierowany jest do nauczycieli przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" i innych przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a także do studentów kierunków pedagogicznych. Udział w kursie jest nieodpłatny.

Do chwili obecnej zostało przeprowadzonych pięć edycji kursu, w których udział wzięło ponad 700 nauczycieli. Aktualna edycja została przygotowana także z uwzględnieniem potrzeb dotychczasowych absolwentów: NOWOŚCIĄ SĄ TREŚCI ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ I ZROZUMIENIEM PRZYCZYN KRYZYSU FINANSOWEGO, a także praca z ekspertami nad przygotowaniem SCENARIUSZY ZAJEĆ LEKCYJNYCH poświeconych finansom i giełdzie.
[Zapoznaj się również z opiniami uczestników I edycji Kursu]


Forma edukacji


Kurs realizowany jest w formule kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej dostępnej pod adresem www.kapital.edu.pl.

Program kształcenia, określony na 32 godziny lekcyjne, obejmuje realizację 10 rozbudowanych modułów e-learningowych, przygotowanych według specjalnych standardów metodycznych. Dodatkowo moduły e-learningowe wzbogacono o scenariusze pomagające zastosować nabytą wiedzę na szkolnych zajęciach. Istotą kursu, oprócz zdobycia wiedzy z zakresu giełdy i rynku finansowego, jest przygotowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych wykorzystujących aktywne metody nauczania. Eksperci i metodycy, zarówno podczas zajęć online, jak i podczas Dnia Kursu w Warszawie, będą pracować z uczestnikami nad najciekawszymi propozycjami realizowania z uczniami tematów giełdowych i inwestycyjnych.

Podczas tradycyjnego spotkania uczestników i wykładowców w Dniu Kursu w Warszawie zaplanowano realizację interesujących wykładów i zajęć praktycznych.

Podstawą pomyślnej realizacji Kursu jest aktywność kursantów w czasie zajęć, zaliczenie końcowego testu online oraz przygotowanie i przedstawienie scenariusza zajęć lekcyjnych (osoby chętne do otrzymania specjalnego wyróżnienia będą zaproszone do prezentacji scenariuszy przed Komisją). Aktywność w czasie zajęć przejawia się udziałem w merytorycznych dyskusjach na forum oraz realizacją prac grupowych i zadań związanych z tematyką poszczególnych punktów programu kształcenia.

Przyjęte dla Kursu rozwiązania metodyczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wysoką efektywność i jakość kształcenia oraz satysfakcję kursantów z udziału w wirtualnych zajęciach. Dodatkowo opieka zapewniona przez organizatorów minimalizuje poczucie dyskomfortu wśród osób po raz pierwszy korzystających z nowoczesnych technologii w edukacji.

Treści dydaktyczne Kursu zostały przygotowane i zrecenzowane przez najlepszych specjalistów instytucji certyfikujących: GPW, FERK, FPAKE, przy wsparciu zespołu ds. e-edukacji. W realizację zaś samych zajęć dydaktycznych angażują się zarówno wykładowcy, jak i metodycy nauczania online.


Pomoc dla Uczestników


W przypadku zaistnienia trudności z procesem rejestracji, konfiguracją komputera lub poruszaniem się na platformie uczestnik Kursu ma do dyspozycji zespół osób, których rolą jest zniwelowanie wszystkich barier technicznych.


Zasady organizacyjne


Szerszy opis realizacji zajęć znajduje się w dokumencie "Zasady Kursu GPW i rynek kapitałowy", do którego lektury serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych Kursem.